Tin9tus

“Doktor, hvorfor har jeg tin9tus?”

Februar 2010 udgiver Peter B. Paaske bogen: “Doktor, hvorfor har jeg tin9tus?”
Bogen er primært skrevet til tinnituspatienten og hans pårørende, men kan med udbytte læses af al personale der omgås tinnituspatienten:
Audiologiassistenter, hørepædagoger, fysioterapeuter, sygeplejerske og (special)læger.

Bogen indfører dig i hele høresystemet for at bibringe en forståelse af hvordan og hvorfor tinnitus opstår. Bogen indeholder mange billeder og illustrationer for at lette forståelsen.
Både det indre øres anatomi og fysiologi gennemgås, lige såvel som hjernens rolle for tinnitus diskuteres.
Behandlingsmulighederne gennemgås, og der gives råd og vejledninger til tinnituspatienten.

“En usædvanligt indbydende bog med rigtig mange spændende illustrationer, faktabokse og flotte anatomiske tegninger.
Den skal fremhæves for sin meget pædagogiske tilrettelæggelse.”
Lektørudtalelse, uge 12/2010, Dansk Biblioteks Central

“Bogen er en fin indføring i, hvad tinnitus er, hvordan fænomenet opstår, og hvordan man kan aflære at lytte til den.”
Hørelsen, juni/2010

“Bogen er skrevet i et friskt sprog, der henvender sig direkte til læseren. Illustrationerne er mange og flotte med gode undertekster, der også indeholder informationer. Desuden er der faktabokse.”
Ugeskrift for Læger, uge 34/2010

Bestil bogen ved at klikke HER. Pris: 130,- + 32,- porto